Skip to main content

IZJAVA O ZASEBNOSTI

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Ponudnik za nedoločen čas hrani IP naslove vseh obiskovalcev spletne trgovine Ikona Ljubljana, pri registriranih članih pa še: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s ponudnikom.

Ponudnik bo osebne podatke spletnih naročil oz. nakupov uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

HRAMBA PODATKOV

Osebne podatke podjetje hrani, v obliki, ki dopušča indentifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo, razen če je z zakonom določen drug rok hrambe.

Podjetje hrani podatke stranke, ki so potrebni za izvedbo storitve še 5 let od izpolnitve pogodbe na pogodbeni podlagi. Podetje osebne podatke strank hrani po poteku tega obdobja še 5 let (skupaj torej 10) v arhivu na podlagi upravičenih zakonitih interesov upravljalca, ki so: kvalitetnejše zagotavljanje storitev, lažje in hitrejše odpravljanje napak, učinkovitejpe svetovanje strankam, omogočanje uveljavljanja pravic strankam, predvsem na področju garancije in jamčevalnih zahtevkov.

Podjetje navedene osebne podatke uporabi izključno in skladno z namenom, ki ga je opredelil posameznik. Podjetje se zavezuje, da osebni podatki ne bodo dostopni nepooblaščenim osebam.

PRAVICE UPORABNIKOV

Podjetje skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, posamezniku zagotavlja naslednje pravice:

  • pravico od podjetja zahtevati informacije, kateri podatki se obdelujejo v zvezi z njim;
  • pravico od podjetja pridobiti potrdilo o tem, ali so v obdelavi njegovi osebni podatki;
  • pravico, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvrzi z njim;
  • pravico, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim;
  • pravico, da podjetje omeji obdelavo osebnih podatkov;
  • pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki ih je posredoval podjetju, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljalcu ali od podjetja zahteva da posreduje te podatke neposredno.
  • pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim.

UVELJAVLJANJE NAVEDENIH PRAVIC IN PRAVNA SREDSTVA

Posameznik navedene pravice zveljavlja brezplačno. Podjetje lahko zaradi potrditve identitete posameznika zahteva njegove podatke. Upravljalec mora o zahtevi posameznika odločiti brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca zapletenosti in števila zahtev. O podaljšanjuje potrebno obvestiti posametnika, posametnik pa se lahko zoper podaljšanje pritoži. Pri očitni neutemeljenih ali pretiranih zahtevah posameznika, na katerega se podatki nanašajo, zlasti če se zahteve ponavljajo, lahko podjetje s posebno obrazložitvijo odkloni ukrepanje na poslagi zahtevka.

Če posameznik po prejeti odločitvi upravljalva meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vsehzahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pr upravljalcu vloži obrazložen ugovor v roku 15 ni. Upravljalec mora p ugovoru odločiti kot o novi zahtevi v 5 delovnih dneh. Če se upravljalec ne odloči o zahtevi posameznika v roku, lahko posameznik pri informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo zaradi molka.

V postopku pritožbe zoper odločitev upravljalca po tem delu zakona odloča informaciski pooblaščenec po pravilih splošnega upravnega postopka. Informacijski pooblaščenec v primerih, ki jih ni možno rešiti drugače, o pritožbi odloči z odločbo. Zoper odločbo ni dovoljena pritožba, je pa dopusten upravni spor.

POGODBENA OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Podjetje lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih pdatkov s pogodbo zaupa obdelovalcu. Pogodba mora biti pisna ali v enakovredni elektronski obliki in skladna z zahtevami Splošne uredbe o varsvu osebnih podatkov, določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter drugimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV TRETJIM OSEBAM, V TRETJE DRŽAVE ALI MEDNARODNE ORGANIZACIJE

Osebne podatke, ki jih ob prijavi na Ikona novice, prejme družba The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, a State of Georgia limited liability company kot pogodbeni obdelovalec podjetja Ikona Ljubljana. MailChimp v svojih Splošnih pogojih uporabe in Politiki zasebnosti zagotavlja spoštovanje pravil iz Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in potrjuje, da je pridobil certifikat skladnosti z ščitom zasebnosti EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework).

Podatke o rojstnih dneh prejme družba Birthday Lab kot pogodbeni obdelovalec podjetja Ikona Ljubljana. Brithday Lab v svojih Splošnih pogojih uporabe in Politiki zasebnosti zagotavlja spoštovanje pravil iz Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Google Analytics omogoča, da si uporabniki sami uredijo nastavitve, glede obdelave njihovih podatkov z uporabo ordoja Google Analytics. Več informacij o Googlovih pogojih storitve in pravilniku zasebnosti, najdete na naslednjih povezavah:

PIŠKOTKI

Piškotki se uporabljajo, da se omogoči učinkovito, uporabniku prijazno in varno spletno mesto. Piškotki so majhne datoteke, ki koristijo za optimiziranje delovanja spletnih strani in pripravo učinkovitih storitev na spletnem mestu, saj omogočajo prepoznavanje uporabnika in analizo njegove uporabe spletnega mesta.

Brskalnik se lahko nastavi tako, da se piškotki uporabljajo ali na splošno zavrnejo le z dovoljenjem uporabnika. Pri tem pa je potrebno opozoriti, da se brez piškotkov ne da ali ne da v celoti uporabljati nekaterih elementov spletnega mesta.

Večina piškotkov, ki se uporablja, se po seji brskalnika samodejno izbrišejo (“sejni piškotki”). Sejni piškotki se uporabljajo npr. da se uporabniku ponudi funkcija nakupovalnega vozička na več straneh. Poleg tega se uporabljajo tudi piškotki, ki ostajajo po seji na trdem disku uporabnika. Pri naslednjem obisku se samodejno zazna, da je uporabnik že bil na spletnem mestu in katerim vnosom in nastavitvam daje prednost.