Skip to main content

PRISTOPNA IZJAVA

VIP KLUB IKONA

Z včlanitvijo v VIP klub Ikona želimo vsem svojim zvestim kupcem zagotoviti boljše in ugodnejše pogoje nakupovanja. Vsi člani bodo o novih kolekcijah, akcijah in dogodkih obveščeni prvi.

Član kluba Ikona lahko postane vsak, takoj in brezplačno.

PRAVICA DO ZASEBNOSTI

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Vsi podatki, pridobljeni s pristopno objavo, bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva in ostale potrebne komunikacije.

VIP popusti

Kupec pridobi pravico do osnovnega VIP popusta takoj z vpisom v VIP klub ugodnosti, vsi nadaljnji popusti se določajo letno po lestvici, ki ga posamezna stranka opravi v tekočem letu.

V letu 2018 je v veljavi sledeča lestvica:

5 % osnovni popust

10 % popust velja takoj ko skupni promet kupca v tekočem letu doseže 400 EUR

Enkratni VIP popust.

15 % popust velja, ko posamezni nakup  kupca doseže 1.000 EUR, ob pogoju da je Ikonina VIP stranka.

Ugodnost je aktivna ves čas, razen v obdobju trajanja druge ugodnosti, ki je za stranko v danem trenutku ugodnejša.

IKONA VIP ugodnost je aktivna ves čas, razen v obdobju trajanja drugih, ločenih akcij, ki so za kupca v danem trenutku ugodnejše.

Vsi nakupi kupca, se seštevajo v skupni promet na letni ravni.

V kolikor kupec na letnem nivoju s svojimi nakupi doseže 1.500 EUR, se mu pričetku naslednjega leta, že v osnovi upošteva 10 % popust. V kolikor doseže manj kot 1.500 EUR, je osnova popusta ob vsakem pričetku leta 5% (torej od 1. januarja dalje).